Tuna Purse Seiners

Tuna purse seiner PS 90-1900/2150 - 90 m

DEEPFREEZER TUNA PURSE SEINER PS 80-1780/1960 Advanced - 80 m

Tuna purse seiner PS 80-1620/1800 - 80 m

Tuna purse seiner PS 50-600/760 - 50 m

Tuna purse seiner PS 36-205 - 36 m

DEEP-FREEZER TUNA PURSE SEINER 1520m³ - 80 m

tuna freezer purse seiner - 1800 m3 - 82 m

tuna purse seiner - 254 m3 - 43 m

Skiff Boat - 11 m

tuna freezer purse seiner 1500m³ - 84 m

tuna freezer purse seiner 1200m³ - 67 m

deep-freezer tuna purse seiner 1500m³ - 90 m

tuna purse seiner 253m³ - 43 m

tuna purse seiner 235m³ - 38 m

Tuna freezer purse seiner 1050m³ - 61 m

tuna purse seiner 75m³ - 32 m

tuna purse seiner 135m³ - 25 m

tuna purse seiner 135m³ - 29.5 m

Speed boat 6 m - 6 m